Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.captainjack.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Skice Development II. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skice Development II is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Skice Development II.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Skice Development II streeft naar een zo actueel mogelijke website. Als ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Skice Development II aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Als deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.captainjack.be/ op deze pagina.

 

Sociale media

Captain Jack LinkedIn

Updates